AR-078 Explosion Safe

 •  AR-078
 •   Hết hàng, liên hệ để đặt hàng
 •  1138 Lượt 
 • Liên hệ hỏi giá
 1. Đường kính 60mm , sử dụng điện áp 24V AC/DC
 2. Đạt tiêu chuẩn trông môi trường chống cháy nổ theo tiêu chuẩn ATEX
 3. Phát sáng liên tục , hoặc chớp sử dụng bóng Led
 4. Có thể chọn đến 5 tầng . với các màu Red , Amber , Green , Blue , Clear
 5. Có 2 alarm với nhiều loại âm thanh
 6. IP65 or IP64
 7. Tài liệu : http://www.patlite.com/product/detail0000000226.html
Sản phẩm không cho phép bình luận...

Gửi mail cho chúng tôi sản phẩm này!

Mã sản phẩm: AR-078

Tên sản phẩm: AR-078 Explosion Safe

Số lượng: 0

Bạn đã gửi mail thành công!
Không thể gửi mail!
Họ tên *
Họ tên bắt buộc phải nhập!
Email *
Bạn phải nhập 1 email!
Điện thoại *
Vui lòng nhậ số điện thoại
Tiêu đề *
Tiêu đề không được bỏ trống
Nội dung *

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhập...

LCE Signal Tower

Đang cập nhập...

Đang cập nhập...

Đang cập nhập...

LE Signal Tower

Đang cập nhập...

LS7 LED Signal Tower

Đang cập nhập...

Đang cập nhập...

Đang cập nhập...

Đang cập nhập...