WE/WEP

  •  WE/WEP
  •   Hết hàng, liên hệ để đặt hàng
  •  1014 Lượt 
  • Liên hệ hỏi giá
  1. Đèn tầng kích thước mỏng phù hợp với thiết kế gắn trên tường
  2. Sử dụng bóng Led cho cường độ chiếu sáng cao , có âm thanh báo
  3. Chỉ có thể chọn 3,4 hoặc 5 tầng , với các màu Red , Amber , Green , Blue , Clear
  4. IP 65 , kết nối NPN/PNP open collector
  5. Xem tài liệu tại : http://www.patlite.com/product/detail0000000099.html
Sản phẩm không cho phép bình luận...

Gửi mail cho chúng tôi sản phẩm này!

Mã sản phẩm: WE/WEP

Tên sản phẩm: WE/WEP

Số lượng: 0

Bạn đã gửi mail thành công!
Không thể gửi mail!
Họ tên *
Họ tên bắt buộc phải nhập!
Email *
Bạn phải nhập 1 email!
Điện thoại *
Vui lòng nhậ số điện thoại
Tiêu đề *
Tiêu đề không được bỏ trống
Nội dung *

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhập...